Raamatupidamisteenus hõlmab kogu ettevõtte raamatupidamist,

mille käigus tehakse järgnevad tööd:

• majandustehingute kirjendamine;
• algdokumentide kontroll ja sisestamine programmi;
• maksude arvestamine ja deklaratsioonide koostamine;
• igakuine aruandlus;
• raamatupidamisalased konsultatsioonid;
• aastaaruande koostamine.

UUS! Teekonnalehte koostamine.

Alates 01.01.2009.a. erisoodustuse hind suureneb kuni 4000 EEK ning igakuine

maksude summa firmaauto kasutamise eest suureneb kuni 3344 EEK-ni

(1063 EEK tulumaks, 1671 EEK sotsmaks, 610 EEK käibemaks).